532 273 885
akademia@ksgoclaw.pl

Zasady podziału na grupy

Created with Sketch.

Zasady podziału na grupy

W naszym klubie stosujemy zasadę podziału na grupy po zakończeniu fazy przygotowawczej.

Na czym polega podział, od czego zależy i kiedy następuje wyjaśniamy w poniższym wpisie.

❓️Czym jest faza przygotowawcza i kiedy się kończy?

Jest to czas w którym do klubu dołączają nowe dzieci. W tym czasie ilość zawodników zmienia się dynamicznie i nie można mówić o liczbie ostatecznej. Na treningach przyglądamy się umiejętnościom i sprawności dzieci, wyciągając wnioski na temat ich poziomu zaawansowania.

❓️Kiedy kończy się faza przygotowawcza i ostatecznie formują się grupy?

Do zakończenia fazy przygotowawczej potrzebne są spełnione trzy warunki:

– wyraźne zahamowanie zapisów nowych członków klubu,

– wystarczające, w ocenie trenerów, rozeznanie w poziomie umiejętności zawodników,

– upłynięcie odpowiedniego czasu na wykonanie wyżej wymienionych czynności.

Procesu podziału na grupy nie przyspieszają telefony i maile od rodziców.

❓️Jakie są zasady przynależności do grup?

Podział na grupy zachodzi w zależności od poziomu umiejętności. Na przynależność do grup o różnym stopniu zaawansowania nie wpływają przyjaźnie i znajomości oraz to do której grupy dziecko chce należeć lub rodzic chce, żeby należało.

Piłka nożna ma być świetną zabawą i rozwijać pasję, ale też uczyć zasad “jesteśmy na tej pozycji, którą sobie wypracowaliśmy”.

Jest to odpowiednie podejście wprowadzające również dzieci w przyszłości w świat dorosłej piłki.

❓️Kiedy można zmienić grupę?

Kiedy umiejętności dziecka, po wnioskach trenera, będą wymagały zmiany przynależności do poszczególnej grupy zaawansowania.

❓️Czy na treningach grupa o tym samym poziomie zaawansowania dzieli się ze względu na ilość dzieci uczestniczących w zajęciach?

Tak, dzieje się tak wówczas, gdy zakończy się faza przygotowawcza i decyduje o tym zarząd klubu po konsultacji z trenerami, a decyzje poparte są ukierunkowaną w tym temacie wiedzą i doświadczeniem.

Drogie dzieci i rodzice – do zobaczenia na boisku. ⚽️